Tiến độ xây dựng căn hộ Victoria Village tháng 9-2022 cập nhật.

Cập nhật nhanh tiến độ xây dựng căn hộ Victoria Village tháng 9-2022, đã xây dựng thô đến tầng 12 và đang hoàn thiện căn hộ mẫu từ tầng 3 trở lên, trong thời gian tới khách hàng sẽ sớm xem được căn nhộ mẫu.

5/5 - (3 bình chọn)
0909.019.006 Đăng ký nhận báo giá mới